Zapisy

Koszt udziału w dwudniowych warsztatach oraz występ podczas koncertu finałowego to 149 zł

* Dzieci do lat 6 włącznie uczestniczą w warsztatach nieodpłatnie

W RAMACH OPŁATY ZA WARSZTATY GWARANTUJEMY:

1. Oryginalny identyfikator uczestnika.

2. Śpiewnik z tekstami piosenek.

3. Wokalną rozgrzewkę przed śpiewem.

4. Dwa dni nauki piosenek gospel pod okiem fantastycznych instruktorów.

5. Małą butelkę wody na Koncert Finałowy.

6. Udział w koncercie finałowym w charakterze chórzysty.

7. Miłą i przyjazną atmosferę.

INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

1. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora podany w formularzu zgłoszeniowym.

2. Wpłata powinna obejmować całą kwotę wynikającą z formularza zgłoszeniowego.

3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc opłata jest warunkiem i gwarancją uczestnictwa

w wydarzeniu.

4. Zgłoszenia przyjmujemy do 22.09.2023 lub do wyczerpania miejsc.

5. Zwrot wpłaconej kwoty jest możliwy jedynie w przypadku odwołania warsztatów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -> KLIKNIJ TUTAJ


Informujemy, że potwierdzenie rejestracji wysyłamy w pewnych odstępach czasowych. Każdy uczestnik otrzymuje potwierdzenie po zaksięgowaniu wpłaty :) 

Prosimy o cierpliwość.